Masa Açılırken Kişi Sayısı Sorulması ile ilgili Parametre