Müşteri Kredi Kartı ve Cari Hesap İlişkilendirmesi ile ilgili Düzenleme